×

O nas

Jesteśmy Niepubliczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną „Marzenie” prowadzącą działalność diagnostyczno-terapeutyczną i edukacyjną dla dzieci
i młodzieży, rodziców, nauczycieli i osób dorosłych. Poradnia powstała na bazie Centrum Terapii „Bobologo”, które mieściło się w Bartoszycach przy ul. Paderewskiego 18

 

Poradnia wpisana jest do EWIDENCJI SZKÓŁ
I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH pod nr
2/2015.


Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
w Olsztynie.

Działamy zgodnie z przepisami Ustawy
o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).


Wydajemy opinie na prawach poradni publicznej.